Aspecte del lateral de tramuntana de la canònica de Sant Pere

Salvia Pinós, Joan
anys 60

Aspecte del lateral de tramuntana de la canònica de Sant Pere