Aspecte del mercat 2

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Aspecte del mercat