Aspecte del monestir de Gualter

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

Aspecte del monestir de Gualter