Aspecte del monestir i pont de Gualter

Viladot Fontanet, Joan
1958