Aspecte del ‘Muro’, torrent de Valldans i Passeig

Viladot Fontanet, Joan
anys 60