Aspecte del pont de la sèquia

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Aspecte del pont de la sèquia