Aspecte del primer aplec a Sant Pere 1

Viladot Fontanet, Joan
1968