Aspecte del primer aplec a Sant Pere 2

Viladot Fontanet, Joan
1968

Aspecte del primer aplec a Sant Pere