Aspecte del torrent de Valldans abans del seu cobriment

Viladot Fontanet, Joan
1972