Aspecte del carrer Sant Cristòfol i Avinguda de Catalunya

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Aspecte dels carrers Verge de Montserrat i sant Cristòfol