Aspecte d’una exposició a l’Hogar del Productor

Viladot Fontanet, Joan
1958

Aspecte d'una exposició a l'Hogar del Productor