Aspecte d’una garagala cremant

Viladot Fontanet, Joan
1958

Aspecte d'una garagala cremant