Aspecte d’una missa a l’exterior de la canònica de Sant Pere 2

Viladot Fontanet, Joan
1968