Aspecte d’una processó 1

Viladot Fontanet, Joan
1956

Aspecte d'una processó