Aspecte durant el joc de trencar olles per Sant Antoni 2

Viladot Fontanet, Joan
1958