Aspecte durant el joc de trencar olles per Sant Antoni 3

Viladot Fontanet, Joan
1962