Aspecte durant el joc de trencar olles per Sant Antoni 4

Viladot Fontanet, Joan
1958