Aspecte parcial de la plaça del Planell i carrer Major

Salvia Civit, Joan
1908 a.

Aspecte parcial de la plaça del Planell i carrer Major