Carregant un animal a la barca de Gualter

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

Carregant un animal a la barca de Gualter