Carrer del Cos amb l’església al fons

Salvia Pinós, Joan
1967

Carrer del Cos amb l'església al fons