Celebració d’una missa a l’exterior de la canònica

Roca Martí, Ventura
1973

Celebració d'una missa a l'exterior de la canònica