Cercavila al carrer Major

Viladot Fontanet, Joan
anys 60

Cercavila al carrer Major