Claustre del monestir de Gualter 3

Solé Vicens, Manuel
1932