Comitiva de grups escolars a la carretera de la Seu

Salvia Pinós, Joan
anys 60

Comitiva de grups escolars a la carretera de la Seu