Comitiva del Lali lali amb gent disfressada

Viladot Fontanet, Joan
1960

Comitiva del Lali lali amb gent disfressada