Creu de terme en un camí de Gualter

Salvany Blanch, Josep
1916

Creu de terme en un camí de Gualter