Creu de terme i començament del carrer Carrerada

Salvia Civit, Joan
anys 20

Creu de terme i començament del carrer Carrerada