Cursa de sacs per Sant Antoni

Viladot Fontanet, Joan
anys 60

Cursa de sacs per Sant Antoni