Degustació del Ranxo per les autoritats 1

Salvia Pinós, Joan
anys 40