Degustació del Ranxo per les autoritats 3

Salvia Pinós, Joan
anys 50

Moment del repartiment del Ranxo