Degustació del Ranxo per les autoritats 4

Salvia Pinós, Joan
1966