Demostració d’un nou vehicle de l’Ajuntament

Viladot Fontanet, Joan
1964

Demostració d'un nou vehicle de l'Ajuntament