El cementiri i entorn nevats

Salvia Pinós, Joan
anys 60

El cementiri i entorn nevats