El cotxe de cal Moles

Calvet Rosell, Joan
anys 50

El cotxe de cal Moles