El lateral de migdia de la canònica de Sant Pere

Àngel Toldrà Viazo
1908

El lateral de migdia de la canònica de Sant Pere