El Passeig amb neu

Viladot Fontanet, Joan
1959

El Passeig amb neu