El pont de fusta sobre el Llobregós

Roig Font, Joan
1908

El pont de fusta sobre el Llobregós