El trasllat del Ranxo fins a la plaça Planell

Salvia Pinós, Joan
anys 70

El trasllat del Ranxo fins a la plaça Planell