Els ‘armats’ de Ponts

Calvet Rosell, Joan
1932

Els 'armats' de Ponts