Els membres de la Comissió de Festes a punt de la distribució

Viladot Fontanet, Joan
1965

Els membres de la Comissió de Festes a punt de la distribució