Enderrocament del local de l’Audet

Viladot Fontanet, Joan
1998