Estacionament de vehicles a la plaça dels Oms 1

Salvia Civit, Joan
1909 a.

Estacionament de vehicles a la plaça dels Oms