Estructura que s’emprà per la reconstrucció del cimbori

Viladot Fontanet, Joan
anys 80

Estructura que s'emprà per la reconstrucció del cimbori