Fent tasques de conreu amb la mula

Salvia Pinós, Joan
anys 60

Fent tasques de conreu amb la mula