Fent tasques de conreu amb tractor

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Fent tasques de conreu amb tractor