Fent tasques durant la verema

Salvia Pinós, Joan
1969