Grup de caramellaires a la carretera de Calaf

Salvia Pinós, Joan
1967

Grup de caramellaires a la carretera de Calaf