Grup d’operaris que construïren la presa del Canal d’Urgell

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Grup d'operaris que construïren la presa del Canal d'Urgell