Imatge de l’interior malmès de l’església canonical

Viladot Fontanet, Joan
anys 60

Imatge de l'interior malmès de l'església canonical