Imatge del pas per Ponts del dictador F. Fra


Imatge del pas per Ponts del dictador F. Franco